Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcejRozumiem
FACEBOOK
moja rezerwacja pomoc pomoc
numer_rezerwacji:

Regulamin korzystania i funkcjonowania serwisu www.jachty.org

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego jachty.org znajdującego się pod adresem URL http://jachty.org zwanym w dalszej części regulaminu „serwisem”

Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.

§1 Informacje podstawowe

1.1. Właścicielem serwisu i podmiotem świadczącym usługi w ramach serwisu jest Szkoła Żeglarska Adkons, z siedzibą w Słupsku przy ul. Sygietyńskiego 7 działająca jako organizator turystyki wpisany do rejestru organizatorów turystyki Marszałka Województwa Pomorskiego pod numerem 085.

1.2. Serwis umożliwia użytkownikom dokonywanie rezerwacji i zakup imprez żeglarskich poprzez udostępnienie systemu rezerwacji internetowej jachty.org. („System Rezerwacji Internetowej”)

1.3. Założenie rezerwacji lub zakup wycieczki może nastąpić również telefonicznie pod numerem 59-858-31-36 lub w ośrodku Szkoły Żeglarskiej Adkonis w Bobięcinie, aders 77-200 Miastko, Bobięcino 8.

1.4. Prezentowane w Serwisie jachty.org materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§2 Zasady ogólne zakupu imprez żeglarskich

2.1. Korzystając z Serwisu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z Serwisu.

2.2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko w swoim imieniu. Jeśli czynią to Państwo w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiadają Państwo ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność

2.3. Korzystanie z Serwisu z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.4. Dokonanie rezerwacji i zakupu imprezy żeglarskiej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora oraz zapisów niniejszego Regulaminu.

2.5. Dane osoby, na którą rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi w dowodzie osobistym.

2.6. W chwili dokonania rezerwacji imprezy żeglarskiej powinni Państwo posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające uczestnictwo w organizowanej imprezie.

§3 Ochrona danych osobowych

3.1. Dane osobowe wprowadzone przez Państwa do Systemu Rezerwacji Internetowej będą przetwarzane przez Szkołę Żeglarską Adkonis zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 z późn. zm.)

3.2. Szkoła Żeglarska Adkonis przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez serwis jachty.org), które podane zostały w formularzu rejestracyjnym

3.3 Wysyłając ze strony jachty.org formularz rezerwacyjny wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Żeglarską Adkonis swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych

3.4 Wysłanie formularza rejestracyjnego po oznaczeniu opcji (Tak) w odniesieniu do opcji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.5 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez jachty.org zawiera zakładka: Polityka Prywatności

3.6 Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili macie Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

§4 Rezerwacja imprez żeglarskich

Zarezerwowanie imprezy żeglarskiej może odbyć się przez:

Internet (Serwis)

4.1 Korzystając z bocznego menu na stronie głównej serwisu www.jachty.org wybieracie Państwo interesujące Was imprezy żeglarskie.

4.2 Następnie po wyświetleniu listy z propozycją imprez i terminów wybieracie Państwo jedną z nich.

4.3 Po dokładnym zapoznaniu się z opisem wycieczki, jej ceną i dostępnością przechodzą Państwo do formularza rezerwacji („REZERWUJ”), do którego należy wprowadzić prawidłowe dane osobowe kupujących i uczestników wycieczki niezbędne do dokonania rezerwacji w Systemie Rezerwacji Internetowej.

4.4 Po podaniu ile miejsc zamierzacie Państwo wykupić w danej imprezie wybieracie formę płatności zaliczki:

  • karta płatnicza
  • przelew online
  • przelew na konto

Następnie potwierdzacie Państwo wybrane opcje i przechodzicie do formularza w którym należy podać dane swoje i dane uczestnika imprezy.

Po wprowadzeniu danych powinni Państwo w dolnej części Formularza zaznaczyć, że akceptujecie - po uprzednim zapoznaniu się:

  • zapisy niniejszego Regulaminu
  • warunki uczestnictwa Organizatora imprezy żeglarskiej.

4.5 Ze względu na Państwa bezpieczeństwo, każda rezerwacja jest dodatkowo weryfikowana przez jachty.org.

4.6 W przypadku, kiedy weryfikacja jest pozytywna Serwis potwierdza rezerwację i wysyła Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

4.7 W przypadku wykrycia rozbieżności dotyczących zarezerwowanej imprezy, jej ceny, dostępności zostaną Państwo poinformowani o tym fakcie telefonicznie lub w formie e-mail. Jeśli zaakceptują Państwo zmodyfikowane warunki, to jachty.org zatwierdzi dokonaną rezerwację. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na dokonanie zmiany w rezerwacji to wówczas rezerwacja ta będzie anulowana przez jachty.org bez ponoszenia kosztów przez Państwa a kwota wpłacona na poczet imprezy zostanie Państwu w całości zwrócona.

§5 Formy płatności

5.1. Żeby rezerwacja była skuteczna konieczna jest wpłata zaliczki w wysokości 20% ceny imprezy. W momencie rezerwacji system wyliczy wysokość zaliczki. Zaliczka powinna być wpłacona w przeciągu siedmiu dni od momentu złożenia rezerwacji. Po zaksięgowaniu na koncie Szkoła Żeglarska ADKONIS wpłaconej przez Państwa zaliczki prześlemy Państwu informację potwierdzającą przyjęcie pełnego zgłoszenia. Pozostałą kwotę za wykupione miejsce powinna zostać wpłacona do dnia rozpoczęcia imprezy na konto lub gotówką na miejscu w dniu przyjazdu.

5.1. W jachty.org mają Państwo do wyboru następujące formy płatności:

  • karta płatnicza
  • przelew online
  • przelew na konto

5.2.0 Płatność kartą płatniczą lub przelewem online

5.2.1. Wybierając płatność kartą płatniczą lub przelewem online zostaną Państwo przeniesieni na stronę operatora płatności internetowych dotPay która umożliwia bezpieczne przeprowadzenie płatności internetowych.

5.2.2. Po zalogowaniu się, zostaną Państwo przekierowani do wypełnionego formularza przelewu. Po potwierdzeniu przelewu według zasad danego banku, przelew elektroniczny zostanie zlecony.

5.3.0 Płatność przelewem bankowym

5.3.1. Przelewu należy dokonać na konto wskazane w potwierdzeniu rezerwacji lub na konto:

Szkoła Żeglarska Adkonis
Nr konta: 38 1020 4649 0000 7902 0129 5237 bank PKO BP

5.3.2. Wypełniając druk przelewu, w tytule przelewu wpisują Państwo numer rezerwacji przesłany Państwu drogą elektroniczną w dokumentach rezerwacyjnych.

5.3.3. Przelewu należy dokonać w terminie do siedmiu dni od momentu dokonania rezerwacji.

5.4.0 Płatność gotówką

5.4.1. Wpłat gotówkowych można dokonywać w ośrodku Szkoły Żeglarskiej Adkonis Bobięcino 8, 77-200 Miastko.

§6 Formy odbioru i dostarczania dokumentów

O szczegółach odbioru dokumentów zostaną Państwo poinformowani każdorazowo przez pracownika Szkoły Żeglarskiej Adkonis telefonicznie lub przez e-mail.

§7 Zmiana rezerwacji

Dokonanie zmian w rezerwacji imprezy żeglarskiej możliwe jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia zmian w rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres e-mail biuro@jachty.org albo poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 59-858-31-36 lub 503-87-55-36

§8 Warunki anulowania rezerwacji przez klienta

Anulowanie rezerwacji wycieczki uczestnictwa w imprezie żeglarskiej dopuszczalne jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia anulowania rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres email biuro@jachty.org albo telefonicznie pod numerami 59-858-31-36 lub 503-87-55-36

§9 Warunki anulowania rezerwacji przez Organizatora

Informacje o ewentualnych zmianach w Państwa rezerwacji dokonanych przez Organizatora, przesyłane będą pod wskazany w formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie.

§10 Obsługa po sprzedażowa

10.1. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z jachty.org i uzyskać odpowiedzi na temat statusu swojej rezerwacji oraz dodatkowych informacji o zarezerwowanej imprezie żeglarskiej.

10.2. Do 7 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy otrzymacie Państwo informację przypominającą co trzeba zabrać ze sobą o której rozpoczynamy imprezę.

§11 Postępowanie reklamacyjne

11.1. W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z wykonania umowy przez Organizatora mają Państwo prawo do złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Organizatora.

11.2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres Szkoła Żeglarska Adkonis Bobięcino 8, 77-200 Miastko. Rozpatrzymy Państwa reklamację w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania.

§12 Postanowienia końcowe

12.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

12.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez jachty.org rozstrzygane są przez sądy powszechne, rzeczowo i miejscowo właściwe według ustawy.

12.3. Korzystając z usług świadczonych przez jachty.org oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.